Geschiedenis

Op 10 augustus 1934 was het zover. Enige onverschrokken lieden, wars van elken vreze, hadden de stoute moed een oprichtingsvergadering uit te schrijven voor een Ping Pong club. Toen, 10 augustus 1934, sprak de praeses, ook wel senior genoemd, de wensch uit dat de Ping Pong club een goede toekomst tegemoet zou gaan. De club zou de balletjes en de batjes betalen. De contributie bedroeg 5 cent en moest op de clubavonden worden voldaan. Royement volgde bij 4 weken contributieschuld of 25 cent boete.

Op 7 december 2009 heeft het de Koningin behaagd de Koninklijke Erepenning aan Oranje Zwart toe te kennen. Joke Vis, toen onze praeses, heeft uit handen van burgemeester Schneiders de erepenning in ontvangst genomen.

Tot op de dag van vandaag is Oranje Zwart een boeiende en bovenal een zeer gezellige tafeltennisvereniging.

De gezelligste tafeltennisclub in Haarlem