Contact

Onze locatie in de Johan van Meesterstraat
(ingang tegenover flat nr. 25):

Voor alle lopende en prangende zaken kunt u terecht bij de secretaris van onze vereniging, die u te allen tijde naar eer en geweten met raad en daad terzijde zal staan en al uw vragen adequaat zal beantwoorden.

Secretaris Frank Hesp: frankencobyhesp@planet.nl
Telefoonnummer: 0654230959

Foto’s en teksten voor het clubblad kunnen worden gestuurd naar onze redacteur Frank Hesp: frankencobyhesp@planet.nl

Vragen aan de wedstrijdsecretaris of de websitebeheerder?
Stuur een e-mail naar: oz.wedstrijdsecretaris@gmail.com

Het Oranje Zwart bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter Ingrid Ebeling
  • Penningmeester Herm Zweerts
  • Secretaris Frank Hesp
  • Toernooien Jan Geenevasen
  • Wedstrijdsecretaris: Jaap Tollenaar
  • Wedstrijdsecretaris: Stefan Hess

De gezelligste tafeltennisclub in Haarlem